DE

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Begrippen Onder deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

 • De Aanvrager B.V.: Een bedrijf genaamd De Aanvrager B.V., gelegen aan Laan van Zuid Hoorn 70, 2289DE in Rijswijk, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met nummer 88889505.
 • Justis Dienst: Een afdeling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, verantwoordelijk voor het uitgeven van Gedragsverklaringen (VOG).
 • Aanvragende Partij: Elk individu of entiteit die/ dat een VOG aanvraagt via De Aanvrager B.V.
 • Contract: Een overeenkomst gesloten tussen De Aanvrager B.V. en de aanvragende partij betreffende de aanvraag voor een VOG.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Op alle offertes en contracten van De Aanvrager B.V. zijn deze voorwaarden van toepassing.
 • Elke algemene voorwaarde van de aanvragende partij wordt expliciet afgewezen.


Artikel 3 – Serviceverlening

 • De Aanvrager B.V. fungeert als bemiddelaar tussen de aanvragende partij en de Justis Dienst voor het indienen van een VOG-aanvraag.
 • Voor deze bemiddeling rekent De Aanvrager B.V. een bedrag van €41,15, inclusief BTW, aan de aanvragende partij.
 • De aanvragende partij is verplicht te betalen tenzij de aanvraag wordt geannuleerd via email naar contact@de-vog.nl voordat De Aanvrager B.V. de aanvraag bij de Justis Dienst heeft ingediend.
 • De Aanvrager B.V. is niet verantwoordelijk voor de besluitvorming van de Justis Dienst over het al dan niet verstrekken van een VOG.


Artikel 4 – Betaling

 • De factuur moet door de aanvragende partij worden voldaan binnen drie dagen na de datum op de factuur.
 • Indien de betaling niet op tijd is, wordt de aanvragende partij automatisch als nalatig beschouwd en zal wettelijke rente verschuldigd zijn.
  De Aanvrager B.V. brengt kosten in rekening voor herinneringen. De eerste herinnering is kosteloos.
 • De tweede herinnering, na 3 dagen, brengt €15,00 extra in rekening, waardoor het totaal €56,15 wordt.
 • De derde herinnering, ook na 3 dagen, kost €25,00 extra, waardoor het totaal op €81,15 komt.
 • Na de derde herinnering wordt het dossier overgedragen aan een incassobureau, wat €40,00 extra kosten met zich meebrengt, waardoor het totaal oploopt tot €121,15.

 

Artikel 5 – Annulering

 • Annulering van de aanvraag is mogelijk door een e-mail te sturen naar contact@de-vog.nl voordat De Aanvrager B.V. de aanvraag heeft verwerkt bij de Justis Dienst. Een annulering is pas effectief na bevestiging door De Aanvrager B.V.
 • Als de aanvraag wordt geannuleerd nadat De Aanvrager B.V. de aanvraag heeft ingediend, is de aanvragende partij de volledige kosten verschuldigd zoals vermeld in artikel 3.


Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 • De Aanvrager B.V. is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de service of de beslissing van de Justis Dienst met betrekking tot de VOG-aanvraag.
 • In elk geval is de aansprakelijkheid van De Aanvrager B.V. beperkt tot het bedrag uitbetaald door de verzekeraar in het desbetreffende geval.
 • De aanvragende partij vrijwaart De Aanvrager B.V. tegen alle aanspraken van derden gerelateerd aan de serviceverlening.


Artikel 7 – Geschillen

 • Nederlands recht is van toepassing op het contract en deze algemene voorwaarden.
  Eventuele geschillen gerelateerd
 • aan het contract of de voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.


Artikel 8 – Wijzigingen in de Voorwaarden

 • De Aanvrager B.V. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  Wijzigingen zijn ook van toepassing op reeds afgesloten contracten, met een aankondigingstermijn van 30 dagen.
 • Indien de aanvragende partij de wijzigingen niet accepteert, kan deze het contract beëindigen op de ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden of op de datum van ontvangst van de opzegging als deze na de wijzigingsdatum ligt.

Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf 16 januari 2023.