DE
Intermediair voor het aanvragen van een VOG bij Dienst Justis
Intermediair voor het aanvragen van een VOG bij Dienst Justis

Wilt u een officiële VOG aanvragen

Wilt u snel en eenvoudig een officiële Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen? Bij De-vog.nl regelt u uw aanvraag voor slechts €41,15.
Let op: dit bedrag dekt enkel onze verwerkingskosten. U betaalt daarnaast €33,85 aan legeskosten direct aan Justis. Vul uw persoonlijke gegevens in, zoals naam, adres, en telefoonnummer. Specificeer ook de reden van uw VOG-aanvraag en de naam van de organisatie waarvoor u de VOG nodig heeft. Zorg ervoor dat u alle velden correct invult.

Zo vraagt u een Verklaring Omtrent Gedrag aan - Bekijk de video

Geen bezoek aan het gemeentehuis nodig

Een vlotte pre-screening door De-VOG

Via een veilig en betrouwbaar systeem

Slechts binnen één minuut

VOG aanvragen online – geen afspraak bij de gemeente nodig

Een Attest van Goed Gedrag (VOG) is een officieel document dat bevestigt dat je strafrechtelijke geschiedenis geen obstakel vormt voor het beoogde doel of de functie waarvoor je het VOG aanvraagt. Het verklaart dat je geen relevant strafblad hebt, en de relevantie van strafbare feiten varieert afhankelijk van de aard van de betreffende functie.

Vroeger was het noodzakelijk om persoonlijk naar het gemeentehuis te gaan voor het aanvragen van een VOG. Gelukkig bestaat er nu een alternatieve mogelijkheid: de-vog.nl, een tussenpersoon die het aanvraagproces vereenvoudigt en versnelt. Door gebruik te maken van deze online service bespaar je waardevolle tijd en hoef je niet meer naar het gemeentehuis te reizen. Het indienen van een De-Vog verloopt op deze manier efficiënter en handiger.

Wanneer heeft u een Verklaring Omtrent Gedrag nodig?
Nu VOG aanvragen!

Vaak is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist voor posities met vertrouwelijke informatie, geld of kwetsbare individuen. Toch hebben werkgevers de vrijheid om zelf te beslissen of ze een VOG van een potentiële werknemer willen verkrijgen. 

Bij het beoordelen van een VOG-aanvraag wordt gekeken naar de criminele geschiedenis van de aanvrager en of er relevante strafbare feiten zijn gepleegd die de geschiktheid voor de functie kunnen beïnvloeden. Elke aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld, afhankelijk van de functie, de achtergrond van de aanvrager en andere omstandigheden. Het doel van de VOG is het evalueren van de integriteit van werknemers in relatie tot de specifieke eisen en verantwoordelijkheden van de functie.

VOG aanvragen? Zo vraagt u een VOG digitaal aan.

Wilt u een officiële VOG aanvragen? Bij De-Vog.nl is het slechts €41,15 en kost het u maar één minuut van uw tijd.  Houd er rekening mee dat het genoemde bedrag alleen de verwerkingskosten van onze service dekt. Daarnaast moet u €33,85 aan legeskosten betalen aan Justis. Op onze website vult u enkele gegevens in, zoals uw naam, adres en telefoonnummer. Daarnaast hebben we informatie nodig over de reden van uw aanvraag en de naam van het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkzaamheden wilt verrichten. De-Vog.nl verzorgt de pre-screening, wat betekent dat wij deze voor u uitvoeren en vervolgens de aanvraag doorsturen naar Dienst Justis, die onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid valt.

01.

Vraag een verklaring aan.

Verkrijg de verklaring: Via onze website kunt u uw VOG aanvragen. U betaalt dan aan Justis verwerkingskosten van €41,15 en lege kosten van €33,85.

02.

Controle door De-VOG

De controle van uw aanvraag: deze voeren we binnen een etmaal na het versturen ervan uit.

03.

Aanmelden bij Justis

Wij registreren uw gegevens bij Dienst Justis; bevestig met uw DigiD. U ontvangt een e-mail om €33,85 legeskosten te betalen. Totaalbedrag voor uw VOG is €75,00.

04.

Bevestig en betaal

U ontvangt een e-mail van Dienst Justis om het feitelijke screeningsproces te starten.

05.

Uitslag per post

Dienst Justis screent uw profiel en verstuurt u zijn beslissing per post.

06.

Afgewezen?

Wij helpen u bij het indienen van bezwaar als Dienst Justis uw VOG-aanvraag afwijst. Houd er rekening mee dat de aanvraagkosten niet restitueerbaar zijn.

Een VOG is noodzakelijk in meer dan alleen werksituaties. Snel en gemakkelijk VOG aanvragen.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen is niet alleen noodzakelijk in werksituaties, maar ook in andere situaties. Vaak wordt bij een VOG automatisch gedacht aan betaalde functies. Hoewel de meeste mensen inderdaad een VOG aanvragen in dat kader, is dat niet exclusief het geval.

Ook wanneer u een huisvestings- of exploitatievergunning aanvraagt, een visum aanvraagt, emigreert, vrijwilligerswerk bij een sportvereniging wilt doen, lid wilt worden van een schietvereniging of een adoptietraject doorloopt, heeft u dit document nodig.

Een VOG aanvragen zonder gedoe

Vroeger moest iedereen voor het aanvragen van een VOG naar de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar hij of zij woonde. Een tijd geleden werd het mogelijk om een Verklaring Omtrent Gedrag digitaal aan te vragen.

In eerste instantie kon dit alleen als een werkgever de aanvraag elektronisch startte. Hiervoor was echter eHerkenning nodig, een systeem waarmee elk bedrijf zich kan identificeren bij het zakendoen met de overheid. Een digitale aanvraag via de-vog.nl is een ideale oplossing voor zowel degene die de VOG nodig heeft als degene die deze moet aanvragen.

De-vog.nl is een online tussenpersoon waarmee u uw VOG kunt aanvragen. Onze tussenkomst versnelt het aanvraagproces. U hoeft immers geen afspraak te maken bij het loket van uw gemeente en bespaart daardoor aanzienlijk tijd. Niet alleen op de afspraak zelf, maar ook op de wachttijd die daar meestal aan voorafgaat.

Hoe gaat Dienst Justis precies te werk met VOG aanvragen?

Uw officiële VOG-aanvraag indienen? Dat kan bij De-vog.nl voor slechts €41,15 en in slechts één minuut. Vergeet niet dat dit enkel onze verwerkingskosten dekt; er zijn aanvullende legeskosten van €33,85 die aan Justis betaald moeten worden. 

Vul op onze website enkele gegevens in, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, de reden voor uw aanvraag van de Verklaring Omtrent Gedrag, en de naam van het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkzaamheden wilt verrichten. De-vog.nl neemt de pre-screening voor haar rekening, wat betekent dat wij deze stap voor u uitvoeren, en stuurt vervolgens de aanvraag door naar de verantwoordelijke Dienst Justis, die onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid valt.

Een VOG aanvragen: voor zowel volwassenen als minderjarigen

Bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag wordt de leeftijd van 23 jaar als een specifieke grens gehanteerd. Bent u 23 jaar of ouder, dan wordt verwacht dat u de afgelopen vier jaar niet in aanraking bent gekomen met justitie. Als u jonger bent dan 23 jaar, geldt een kortere terugkijktermijn van twee jaar, zoals het genoemd wordt. Een VOG wordt steeds vaker vereist, zelfs voor bijbaantjes.

Strafbare feiten kunnen namelijk al vanaf 12 jaar op het strafblad van personen terechtkomen. Het aanvragen van een VOG is dus niet exclusief voor volwassenen.

Veelgestelde vragen over VOG aanvragen...

Een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen is geen alledaagse bezigheid. Heeft u vragen hierover? Voel u vrij om contact met ons op te nemen zonder enige verplichting. Hieronder treft u ook de meest gestelde vragen aan. De antwoorden hierop kunnen wellicht eventuele onduidelijkheden bij u wegnemen.

VOG

Als u ervoor kiest om uw VOG online aan te vragen, bespaart u zichzelf de noodzaak om naar het gemeentehuis te gaan. In plaats daarvan kunt u uw aanvraag vanuit het comfort van uw eigen huis indienen. Bovendien kunt u dit direct doen op elk gewenst moment, een gemak dat in contrast staat met naar de gemeente gaan en een afspraak moeten maken bij de balie voor Burgerzaken.

Een VOG, ofwel een Verklaring Omtrent Gedrag, is een document dat aantoont dat u in het verleden geen strafbare feiten hebt begaan die een belemmering vormen voor het uitoefenen van een bepaalde functie. Voor veel beroepen is een VOG vereist, maar ook in sectoren waar dit niet verplicht is, kunnen werkgevers een Verklaring Omtrent Gedrag eisen. De VOG is het enige geldige document dat u voor dit doel kunt aanvragen.

De screening door Dienst Justis wordt uitgevoerd op basis van een specifiek of het algemene screeningsprofiel. De specifieke profielen zijn gerelateerd aan de functies waarvoor een Verklaring Omtrent Gedrag noodzakelijk is, zoals bij taxichauffeurs en onderwijzers. Het algemene screeningsprofiel omvat voornamelijk risicogebieden zoals informatie, geld en zakelijke relaties.

Een VOG kan aangevraagd worden voor werknemers, werkgevers en rechtspersonen. In veel gevallen zijn het werkgevers die kandidaten laten screenen. Werknemers kunnen ook zelf een VOG aanvragen, niet alleen voor een baan, maar ook voor een stage, een vergunning, een visum of bepaalde lidmaatschappen. Rechtspersonen hebben een VOG nodig om bijvoorbeeld lid te kunnen worden van een brancheorganisatie.

Wanneer u tijdelijk in het buitenland verblijft, kunt u zonder problemen een digitale Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen. Een voorwaarde is dat u ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente en dus een vast woonadres in Nederland heeft. Als u niet bij een Nederlandse gemeente ingeschreven staat, bijvoorbeeld omdat u permanent in het buitenland woont, is het digitaal aanvragen van een VOG niet mogelijk.
Dat betekent echter niet dat er geen andere mogelijkheden zijn om een Verklaring Omtrent Gedrag te verkrijgen. In dat geval vraagt u het document rechtstreeks bij Dienst Justis aan. De kosten (€41,35) blijven gelijk. Houd er rekening mee dat er tariefkosten in rekening gebracht kunnen worden bij betalingen vanaf een buitenlands rekeningnummer.

U heeft mogelijk een nieuwe baan of functie waarvoor een VOG vereist is. Bij functies die betrekking hebben op kwetsbare personen en goederen, vertrouwelijke informatie of bijvoorbeeld geld- en bankzaken, is een VOG vaak (wettelijk) noodzakelijk. Een VOG toont aan of u in het verleden strafbare handelingen heeft begaan.

Het annuleren van uw VOG-aanvraag bij De-vog.nl is niet mogelijk. Onze dienstverlening wordt namelijk direct in gang gezet en het door u gestorte bedrag kan daardoor niet worden geretourneerd. U bent dan niet verplicht om de betaling aan Dienst Justis te verrichten. Als u besluit die betaling niet te voldoen, wordt uw aanvraag afgebroken.

Procedure aanvraag

Om een digitale Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen, zijn er in totaal drie zaken nodig. Ten eerste moet u ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente. Daarnaast is het noodzakelijk dat u over een DigiD beschikt – uw digitale paspoort voor overheidsinstanties – en dat u iDeal heeft om de online betaling te kunnen voltooien.

Nadat u een bevestigingse-mail van Dienst Justis heeft ontvangen voor het starten van het screeningsproces, duurt het gewoonlijk één tot vier weken voordat u het officiële document met de uiteindelijke beslissing per post ontvangt. Hoe lang de screening precies duurt, hangt af van verschillende factoren, zoals de drukte op het moment van uw aanvraag en eventuele strafbare feiten waarvan sprake kan zijn.

Alleen in specifieke situaties, zoals bij een adoptie of werken in het buitenland, is het mogelijk om een Verklaring Omtrent Gedrag met spoed aan te vragen. U volgt dan de eerste stappen van het eerder beschreven proces op deze pagina. U vraagt eerst een reguliere VOG aan en kunt daarna bij Dienst Justis een verzoek indienen voor een spoedprocedure.

U kunt weigeren om een VOG aan te vragen, maar dit heeft gevolgen voor het doel waarvoor u deze nodig heeft. Een weigering kan ertoe leiden dat u niet wordt aangenomen voor de functie waarvoor u solliciteert. Dit geldt niet alleen voor nieuwe functies, maar ook als u al een tijdje in een bepaalde baan werkt. Het weigeren van een periodieke VOG-aanvraag van uw werkgever kan ook gevolgen hebben voor het voortzetten van uw huidige functie.

Dit hangt af van het doel van uw aanvraag en de zogenaamde terugkijktermijn die van toepassing is op het delict dat u heeft gepleegd. De terugkijktermijn voor strafbare feiten is vier jaar. Dit betekent dat strafbare feiten tot vier jaar na uw veroordeling daarvoor invloed hebben op het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag. Voor zedendelicten en andere zware misdrijven geldt een onbeperkte terugkijktermijn. Voor jongeren tot 23 jaar hanteert Dienst Justis een terugkijktermijn van twee jaar.

Ja. Personen die geen strafbare feiten hebben gepleegd, ontvangen altijd een Verklaring Omtrent Gedrag.

De geldigheid van een VOG is afhankelijk van de eisen van de organisatie die deze van u vraagt. Als u al in het bezit bent van een Verklaring Omtrent Gedrag, is het verstandig om bij uw werkgever na te gaan of de datum van afgifte nog binnen de geldigheidstermijn valt. Houd er ook rekening mee dat in verschillende sectoren, zoals de zorg en kinderopvang, het herhaaldelijk aanvragen van een VOG verplicht is.

Een afwijzing van Dienst Justis is in eerste instantie altijd een ‘Voornemen tot Afwijzing’. Dit is een voorlopige beslissing waarbij Dienst Justis aangeeft dat er strafbare feiten zijn geconstateerd tijdens de beoordeling van uw aanvraag. Wanneer u deze brief ontvangt, heeft u twee weken de tijd om hierop te reageren, zowel schriftelijk als digitaal. Dienst Justis neemt pas in een latere fase een definitief besluit. Bij een officiële afwijzing wordt altijd uitgelegd op welke gronden dit is gedaan. Als u het niet eens bent met deze beslissing, heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken.

Algemene vragen

Dienst Justis onderzoekt allereerst of er binnen een bepaalde terugkijktermijn sprake is van een relevant strafbaar feit. Voor de uiteindelijke beslissing – het al dan niet toekennen van een VOG – wordt een belangenafweging gemaakt. Naast de relevantie van het strafbare feit wordt ook bekeken hoe vaak u in verband hiermee met justitie in aanraking bent gekomen, de ernst van de feiten en hoe lang geleden deze zijn gepleegd. Uw leeftijd en de omstandigheden waaronder het feit of de feiten zijn gepleegd, worden ook meegenomen in de beoordeling.

De kosten voor een VOG-aanvraag worden in twee termijnen voldaan. De eerste betaling doet u aan De-vog.nl voor het controleren en doorsturen van uw aanvraag naar Dienst Justis. Dienst Justis stuurt u daarna een betaalverzoek van €33,85. In totaal betaalt u €75,00. Als uw werkgever de VOG voor u aanvraagt, betaalt u alleen de tweede termijn van €33,85.

De kosten voor het aanvragen van een VOG zijn eigenlijk niet te beschrijven als inclusief of exclusief btw. Dit komt omdat de kosten voor een digitale aanvraag van een VOG vrijgesteld zijn van btw.

Wanneer u uw aanvraag via De-vog.nl heeft ingediend, ontvangt u binnen een werkdag een bevestigingsmail van Dienst Justis. U kunt wijzigingen doorvoeren tot het moment dat u de betaling aan hen voldoet. Om wijzigingen aan te brengen, neemt u contact op met ons.

Vanwege de geldende privacywetgeving kan De-vog.nl geen navraag doen over de status van uw VOG-aanvraag bij Dienst Justis namens u. U dient dus zelf contact op te nemen. Het beste is om dit telefonisch te doen. Hiervoor gebruikt u het telefoonnummer 088 9982200, waarvoor de standaard gesprekskosten gelden.

Uw Verklaring Omtrent Gedrag, waarop persoonlijke gegevens staan, wordt vanwege de privacywetgeving alleen naar u verstuurd. Het is niet toegestaan om deze naar iemand anders dan uzelf te sturen. U bent vervolgens verantwoordelijk voor het doorgeven van de gegevens van uw VOG aan uw werkgever of aan de persoon of instantie die deze heeft aangevraagd.

U ontvangt standaard het officiële document in het Nederlands. Er wordt een korte Engelstalige toelichting bijgevoegd. De VOG wordt door Dienst Justis niet in andere talen afgegeven. Heeft u een vertaling nodig, bijvoorbeeld voor werk in het buitenland, dan dient u deze zelf door een beëdigd vertaler te laten vertalen.

Op dit moment is het niet mogelijk om een Verklaring Omtrent Gedrag digitaal te ontvangen. De VOG wordt door Dienst Justis in papieren vorm per post verstuurd. Er is geen optie om de VOG in een digitaal formaat te ontvangen.