DE
Intermediair voor het aanvragen van een VOG bij Dienst Justis
Intermediair voor het aanvragen van een VOG bij Dienst Justis

VOG aanvragen

Voor maar €41,15 wordt de aanvraag voor u klaargezet bij Dienst Justis.

Geen bezoek aan het gemeentehuis nodig

Een vlotte pre-screening door De-V0G

Via een veilig en betrouwbaar systeem

Slechts binnen één minuut

VOG aanvragen online – geen afspraak bij de gemeente nodig

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een document dat aantoont dat uw justitiële verleden geen belemmering vormt voor het doel of de functie waarvoor u de VOG aanvraagt. Het geeft aan dat u geen relevant strafblad heeft. De relevantie van strafbare feiten varieert afhankelijk van de aard van de functie.

Vroeger moest u persoonlijk naar de gemeente gaan om een VOG aan te vragen. Gelukkig is er nu een alternatieve optie: de-vog.nl, een mediator die het aanvraagproces vereenvoudigt en versnelt. Door gebruik te maken van deze online dienst bespaart u kostbare tijd en hoeft u niet meer naar het gemeentehuis te gaan. Het aanvragen van een VOG wordt op deze manier een stuk sneller en gemakkelijker.

Wanneer heeft u een Verklaring Omtrent Gedrag nodig?
Nu VOG aanvragen!

Een VOG is meestal verplicht voor functies met vertrouwelijke gegevens, geld of kwetsbare personen. Werkgevers kunnen echter zelf beslissen of ze een VOG van een potentiële werknemer willen ontvangen. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag wordt gekeken naar het strafrechtelijke verleden van de aanvrager en of er relevante strafbare feiten zijn gepleegd die de geschiktheid voor de functie kunnen beïnvloeden. Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld, afhankelijk van de functie, het verleden van de aanvrager en andere omstandigheden. Het doel van de VOG is het beoordelen van de integriteit van werknemers in relatie tot de specifieke functie-eisen en verantwoordelijkheden.

VOG aanvragen? Zo vraagt u een VOG digitaal aan.

Uw officiële VOG aanvragen? Het kost u bij De-vog.nl slechts €41,15 en één minuut tijd. U vult op onze pagina enkele gegevens in. Wij hebben uw naam, adres en telefoonnummer nodig, net als de reden waarvoor u de Verklaring Omtrent Gedrag aanvraagt en de naam van het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkzaamheden wilt gaan verrichten. De-vog.nl verzorgt de pre-screening, wat inhoudt dat wij de pre-screening voor onze rekening nemen en de aanvraag vervolgens naar de verantwoordelijke Dienst Justis, die tot het Ministerie van Justitie en Veiligheid behoort, doorsturen.

01.

Vraag een verklaring aan.

Het aanvragen van de verklaring: via onze website vraagt u uw VOG aan. U voldoet hierbij €41,15 aan verwerkingskosten en achteraf €33,85 legeskosten aan Justis.

02.

Controle door De-V0G

De controle van uw aanvraag: deze voeren we binnen een etmaal na het versturen ervan uit.

03.

Aanmelden bij Justis

U meldt uw gegevens aan bij Dienst Justis, bevestigt de aanvraag met DigiD en betaalt €75,00 voor de VOG-aanvraag.

04.

Bevestig en betaal

U ontvangt een e-mail van Dienst Justis om het feitelijke screeningsproces te starten.

05.

Uitslag per post

Dienst Justis screent uw profiel en verstuurt u zijn beslissing per post.

06.

Afgewezen?

In het geval uw aanvraag is afgewezen, kunnen wij u helpen met het opstellen van een bezwaarschrift en Dienst Justis om een heroverweging verzoeken. De aanvraagkosten kunt u niet retour krijgen.

Stappenplan

01.

Vraag een verklaring aan.

Het aanvragen van de verklaring: via onze website vraagt u uw VOG aan. U voldoet hierbij €41,15 aan verwerkingskosten en achteraf €33,85 legeskosten aan Justis.

02.

Controle door De-V0G

De controle van uw aanvraag: deze voeren we binnen een etmaal na het versturen ervan uit.

03.

Aanmelden bij Justis

U meldt uw gegevens aan bij Dienst Justis, bevestigt de aanvraag met DigiD en betaalt €75,00 voor de VOG-aanvraag.

04.

Bevestig en betaal

U ontvangt een e-mail van Dienst Justis om het feitelijke screeningsproces te starten.

05.

Uitslag per post

Dienst Justis screent uw profiel en verstuurt u zijn beslissing per post.

06.

Afgewezen?

In het geval uw aanvraag is afgewezen, kunnen wij u helpen met het opstellen van een bezwaarschrift en Dienst Justis om een heroverweging verzoeken. De aanvraagkosten kunt u niet retour krijgen.

Een VOG is noodzakelijk in meer dan alleen werksituaties.
Snel en gemakkelijk VOG aanvragen.

Een VOG aanvragen is noodzakelijk in meer dan alleen werksituaties. Bij een Verklaring Omtrent Gedrag denken de meeste mensen automatisch aan betaalde functies. Alhoewel het merendeel van de personen zijn VOG inderdaad in dat kader aanvraagt, is dat niet uitsluitend het geval.

Ook wanneer u een huisvestings- of exploitatievergunning aanvraagt, een visum aanvraagt of emigreert, vrijwilligerswerk bij een sportvereniging wilt doen, lid wilt worden van een schietvereniging of een adoptietraject doorloopt, heeft u dit document nodig.

Een VOG aanvraag zonder gedoe

Vroeger was eenieder voor het aanvragen van een VOG aangewezen op de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar hij of zij woonachtig was. Een tijd geleden werd het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag digitaal al mogelijk gemaakt. 

Toen was dit alleen mogelijk wanneer een werkgever deze aanvraag elektronisch startte. Hiervoor was wel aansluiting bij eHerkenning nodig, een systeem waarmee ieder bedrijf zich kan identificeren tijdens het doen van zaken met de overheid. Een digitale aanvraag via de-vog.nl is een ideale oplossing voor beide partijen: degene die de VOG vereist en degene die deze dient aan te vragen.

De-vog.nl is een online intermediair via welke u uw VOG kunt aanvragen. Onze tussenkomst zorgt ervoor dat het aanvraagproces wordt versneld. U hoeft immers niet zelf een afspraak bij het loket van uw gemeente te maken en bent zodoende veel minder tijd kwijt. Tijd aan de afspraak zelf, maar ook aan de wachttijd die daar in de regel aan voorafgaat.

Hoe gaat Dienst Justis precies te werk met VOG aanvragen?

Uw officiële VOG aanvragen? Het kost u bij De-vog.nl slechts €41,15 en één minuut tijd. U vult op onze pagina enkele gegevens in. Wij hebben uw naam, adres en telefoonnummer nodig, net als de reden waarvoor u de Verklaring Omtrent Gedrag aanvraagt en de naam van het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkzaamheden wilt gaan verrichten. De-vog.nl verzorgt de pre-screening, wat inhoudt dat wij de pre-screening voor onze rekening nemen en de aanvraag vervolgens naar de verantwoordelijke Dienst Justis, die tot het Ministerie van Justitie en Veiligheid behoort, doorsturen.

Een VOG aanvragen: voor volwassenen én minderjarigen

Bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag geldt de leeftijd van 23 jaar als een specifieke scheidslijn. Bent u 23 jaar of ouder, dan kan gesteld worden dan u de afgelopen vier jaar niet met justitie in aanraking moet zijn gekomen. Heeft u de leeftijd van 23 jaar nog niet gebruikt, dan geldt een kortere terugkijktermijn, zoals dat wordt genoemd. Deze betreft twee jaar. Steeds vaker dan vroeger wordt een VOG vereist, ook voor bijbaantjes. Immers kunnen strafbare feiten bij personen van 12 jaar en ouder reeds op hun strafblad terechtkomen. Het aanvragen van een VOG is dus niet per definitie iets wat alleen van volwassenen wordt vereist.

Veelgestelde vragen over VOG aanvragen...

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag is iets wat u niet dagelijks doet. Heeft u hierover vragen? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Hieronder vindt u ook de vaakst gestelde vragen terug. De antwoorden hierop nemen ook bij u mogelijke vraagtekens wellicht weg.
VOG

Kiest u ervoor om uw VOG digitaal aan te vragen, dan bespaart dat u de gang naar de gemeente. In plaats daarvan kunt u de aanvraag vanuit huis versturen. Bovendien kunt u dit direct en op ieder gewenst moment doen. Dit in tegenstelling tot de gemeente, waar u een afspraak bij het loket Burgerzaken dient te maken.

Een VOG, oftewel een Verklaring Omtrent Gedrag, is een papieren document dat aangeeft dat u in het verleden geen strafbare feiten hebt gepleegd die het uitvoeren van een bepaalde functie in de weg staan. Voor tal van beroepen is een VOG een vereiste, maar ook kunnen werkgevers binnen branches waarvoor dit niet geldt een Verklaring Omtrent Gedrag vereisen. De VOG is het enige geldige document dat u ten behoeve hiervan kunt aanvragen.

De screening door Dienst Justis vindt plaats op basis van een specifiek of het algemene screeningsprofiel. De specifieke profielen hebben te maken met de functies waarvoor een Verklaring Omtrent Gedrag vereist is. Taxichauffeurs en onderwijzers zijn daarvan een voorbeeld. In het algemene screeningsprofiel zijn vooral risicogebieden als informatie, geld en zakelijke relaties opgenomen.

Een VOG kan voor werknemers, werkgevers en rechtspersonen worden aangevraagd. In veel gevallen gaat het om werkgevers die kandidaten laten screenen. Ook werknemers kunnen een VOG aanvragen. Niet alleen voor een baan, maar ook voor een stage, vergunning, visum of bepaalde lidmaatschappen. Rechtspersonen hebben op hun beurt een VOG nodig om bijvoorbeeld lid te kunnen worden van een brancheorganisatie.

Wanneer u tijdelijk in het buitenland verblijft, is het geen enkel probleem om een digitale Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen. Een voorwaarde is wel dat u bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven en dus over een vast woonadres in Nederland beschikt. Staat u niet bij een Nederlandse gemeente ingeschreven, bijvoorbeeld omdat u permanent in het buitenland woont? Dan is het digitaal aanvragen van een VOG niet mogelijk.

 

Dat neemt niet weg dat er alsnog wel andere mogelijkheden bestaan om een Verklaring Omtrent Gedrag te ontvangen. U vraagt het document in dat geval rechtstreeks bij Dienst Justis aan. De kosten (€41,35) blijven hetzelfde. Houdt u er wel rekening mee dat er bij betalingen vanaf een buitenlands rekeningnummer tariefkosten in rekening kunnen worden gebracht.

Misschien heeft u een nieuwe baan of functie waarvoor u een V0G nodig heeft. Voor een functie die te maken hebben met kwetsbare personen en goederen, vertrouwelijke gegevens of bijvoorbeeld geld/bankzaken, is een V0G vaak (wettelijk) verplicht. Een V0G zal laten zien of u in het verleden strafbare feiten heeft gepleegd. 

Het annuleren van uw VOG aanvraag bij De-vog.nl is niet mogelijk. Wij zetten onze dienstverlening namelijk direct in gang en kunnen het door u gestorte bedrag daardoor niet retourneren. U bent dan niet verplicht om de betaling aan Dienst Justis te verrichten. Besluit u dat betaalbezoek niet te voldoen, dan wordt uw aanvraag afgebroken.

Procedure aanvraag

In totaal zijn er drie zaken nodig om een digitale Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen. De eerste betreft het ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente. Daarnaast dient u over een DigiD -uw digitale paspoort voor overheidsinstanties- te beschikken én over iDeal te beschikken om de online betaling te kunnen voltooien.

Nadat u een e-mail van Dienst Justis heeft ontvangen om het screeningsproces te bevestigen, duurt het één tot vier weken alvorens u het officiële document met de uiteindelijke beslissing toegestuurd krijgt. Dit document wordt u altijd per post toegezonden. Hoe lang de screening exact duurt, is afhankelijk van factoren als de drukte op het moment dat u de aanvraag doet en de strafbare feiten waarvan eventueel sprake is.

Enkel in specifieke situaties, zoals in het geval van een adoptie of werken in het buitenland, is het mogelijk om uw Verklaring Omtrent Gedrag met spoed aan te vragen. U volgt dan wederom de eerste stappen van het op deze pagina beschreven proces. U vraagt eerst een reguliere VOG aan en kunt daarna bij Dienst Justis een spoedprocedure aanvragen.

U kunt het aanvragen van een VOG weigeren, maar dit heeft consequenties voor het doel waarvoor u deze aanvraagt. Een weigering kan ertoe leiden dat u niet wordt aangenomen voor de functie waarop u heeft gesolliciteerd. Dit geldt niet alleen voor nieuwe functies, maar ook wanneer u al een tijdje in een bepaalde baan werkzaam bent. Wanneer u een periodieke VOG aanvraag van uw werkgever weigert, heeft dit mogelijk gevolgen voor de verdere uitoefening van uw functie.

Dat is afhankelijk van het doel van uw aanvraag, maar ook de zogeheten terugkijktermijn die van toepassing is op het delict dat u heeft gepleegd. De terugkijktermijn van strafbare feiten is vier jaar. Met andere woorden: strafbare feite blijven tot vier jaar na uw veroordeling daarvoor invloed hebben op het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag. Voor zedendelicten en andere zware misdrijven geldt een onbeperkte terugkijktermijn. Voor jongeren tot 23 jaar hanteert Dienst Justis een terugkijktermijn van twee jaar.

Ja. Personen die geen strafbare feiten hebben gepleegd, ontvangen altijd een Verklaring Omtrent Gedrag.

De geldigheid van een VOG is afhankelijk van wat door de organisatie die deze van u vraagt, wordt vastgesteld. Bent u al in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag, informeert u dan bij uw werkgever of de datum van afgifte nog binnen de geldigheidstermijn valt. Houdt u er ook rekening mee, dat verschillende branches het verplicht stellen om herhaaldelijk een VOG aan te vragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zorg en de kinderopvang.

Een afwijzing van Dienst Justis betreft in de eerste plaats altijd een zogeheten ‘Voornemen tot Afwijzing’. Dit is een voorlopige beslissing, waarmee Dienst Justis feitelijk aangeeft dat er bij het beoordelen van uw aanvraag strafbare feiten zijn geconstateerd. Wanneer u deze brief ontvangt, heeft u vervolgens twee weken de tijd om hierop te reageren. Dat kan zowel schriftelijk als digitaal. Pas in een volgende fase neemt Dienst Justis een definitief besluit. Bij een officiële afwijzing wordt altijd verklaard op basis waarvan daartoe is besloten. Bent u het daar niet mee eens? Dan heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken.

Algemene vragen

Dienst Justis bekijkt ten eerste of er binnen een bepaalde terugkijktermijn sprake is van een relevant strafbaar feit. Voor de uiteindelijke beslissing -het al dan niet toekennen van een VOG- wordt vervolgens een belangenafweging gemaakt. Behalve of het strafbare feit relevant is bekijkt men ook hoe vaak u in verband hiermee met justitie in aanraking bent gekomen, hoe ernstig de feiten zijn en hoe lang het is geleden dat deze zijn gepleegd. Ook uw leeftijd speelt een rol, net als de omstandigheden waaronder het feit of de feiten werden gepleegd.

De betaling van een VOG aanvraag geschiedt in twee termijnen. De eerste betreft de betaling die u aan De-vog.nl verricht voor het controleren en doorsturen van de aanvraag naar Dienst Justis. Deze stuurt u vervolgens nog een betaalverzoek van €33,85. In totaal betaalt u €75,00. Vraagt uw werkgever uw VOG voor u aan, dan betaalt u enkel de tweede termijn van €33,85.

De genoemde kosten voor het aanvragen van een VOG zijn feitelijk niet in- of exclusief btw te noemen. De kosten voor een digitale aanvraag zijn namelijk vrijgesteld van btw.

Wanneer u via De-vog.nl uw aanvraag heeft ingediend, ontvangt u op werkdagen binnen een etmaal een bevestigingsmail van Dienst Justis. Tot op het moment dat u de betaling aan hen voldoet, is het nog mogelijk om wijzigingen door te voeren. U neemt daarvoor contact met ons op.

Wegens de geldende privacywetgeving is De-vog.nl niet in staat om namens u navraag te doen over de status van je VOG aanvraag bij Dienst Justis. U dient dus zelf contact op te nemen. Het beste kunt u dit telefonisch doen. U maakt hiervoor gebruik van het telefoonnummer 088 9982200, waarvoor de gebruikelijke gesprekskosten gelden.

Uw Verklaring Omtrent Gedrag is een document waarop persoonlijke gegevens staan vermeld. Vanwege de privacywetgeving is het daarom niet toegestaan om deze naar iemand anders dan u te sturen. U geeft de gegevens van uw VOG vervolgens zelf door aan uw werkgever of de persoon of instantie die daarom heeft gevraagd.

Standaard ontvangt u het officiële document in het Nederlands. Een korte Engelstalige toelichting wordt daaraan toegevoegd. De VOG wordt door Dienst Justis niet in andere talen afgegeven. Heeft u een vertaling nodig, bijvoorbeeld omdat u in het buitenland wilt gaan werken? Dan dient u dit zelf door een beëdigd vertaler te laten doen.

Kan ik mijn Verklaring Omtrent Gedrag digitaal verkrijgen